VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarné činnosti dítě rozvíjí celou řadu svých schopností a dovedností: tvořivost a fantazii, zrakovou paměť a představivost, psychickou soustředěnost, mnohostranné smyslové vnímání a rozlišování, jemné psychomotorické schopnosti, výrazovou spontaneitu, sociální citlivost atd. Každá z nich je součástí obecnější schopnosti zkoumat a poznávat svět i sebe sama v něm prostřednictvím výtvarných aktivit. Ve výtvarném oboru mohou žáci mimo průpravy v klasických technikách kresby, malby a grafiky pracovat také v keramické dílně a setkají se s řadou netradičních a experimentálních technik. Při výtvarných aktivitách žáci často s překvapením objevují zdánlivé samozřejmosti. Zjištění, že pozorný ohled k maličkostem může přinášet zajímavá překvapení a odhalení, to je první motivační podnět k uměleckému i k vědeckému nebo filosofickému vztahu ke světu. Výtvarný obor vyučujeme pouze v hlavní budově ZUŠ ve Volarech. Jsou zde dva nadstandardně vybavené výtvarné ateliéry, pec na vypalování keramiky, grafický lis, malířské stojany. Průběžnou prezentaci studijních výsledků a prací žáků výtvarného oboru zajišťujeme v Městské galerii a v prostorách školy.

ZUŠ Volary
5.května 2
384 51 Volary

© 2023, ZUŠ Volary

Přejít nahoru