PĚVECKÝ SBOR POUPATA

Pěvecký sbor Poupata je ve Volarech již od roku 1980. V té době působil při základní škole a měl okolo 40 – 50 členů ve věku 9 – 15 let. Vystupoval na četných vystoupeních v našem městě ve světle modrých úborech. Největší nárůst členů zaznamenala Poupata v roce 1990, kdy na koncertě vystoupilo 55 dětských zpěváků a zpěvaček za klavírního doprovodu Mgr. Evy Turkové – Maškové. Od školního roku 1993 -1994 (je to již 15 let) stále pod vedením Mgr. Dany Koldinské tento soubor působí jako sbor Základní umělecké školy Volary. Na klavírním doprovodu se spočátku podílely Mgr. Lenka Slabyhoudková a Mgr. Radka Koldinská – Řezanková. V současné době sbor doprovází Pavel Koldinský DiS. Od roku 1999 měl sbor tolik členů ve věku 7 – 16 let, že došlo k jeho rozdělení na přípravný sbor Poupátka s 25 členy a hlavní sbor Poupata s 45 členy. V posledních dvou letech – od roku 2007 – ta jak bohužel v ZŠ ubývá, mají ba sbory pouze okolo 25 členů. I přesto se dá s určitostí tvrdit, že sbor za dobu jeho činnosti navštívilo, vystřídalo a zpívat se naučilo více jak 350 volarských, či lenorských dětí. Největší změn sbor zaznamenal v roce 1997, kdy začala spolupráce s německým pěveckým sborem pasovské oblasti z Wegscheidu. Vyvrcholení byl vznik česko – německého pěveckého sboru: Euregio – Kinderchorus a mnohočetn vystoupen a koncertování v SRN i u nás, včetně koncertního vystoupení při prezentaci první česko – německé knihy ,, O červeném Želvínkovi“, ze které hlavní myšlenka a motto zní ,, Každý je zvláštní a umí něco zcela zvláštního“. Za účasti tehdejšího prezidenta SRN Romana Herzoga v říjnu roku 1997 v Bonnu a v následujícím roce v květnu na pražském hradě za účasti tehdejšího šéfa prezidentské kanceláře Ivana Medka, starosty města Volary a autorů knihy oba sbory společně přednesl české i německé skladby a kánony. Prezident Václav Havel do předmluvy napsal: ,,Na světě by bylo velmi smutné, kdyby byli všichni lidé stejní“. Největší úspěch zažívala Poupata při zdařilých koncertech nejen ve Volarech, ale i na okresní a krajské soutěži pěveckých sborů, kde vždy obdržela zlaté, nebo stříbrné pásmo. Dále to byly různé výměnné koncerty v Čechách: ve Vimperku, Horažďovicích, nebo v Borovanech, na zámku Kratochvíle, či v Netolicích spolu s pěveckými sbory Vrabčáci a Radost. Několikrát koncertovala v Pasově, např. v březnu 2006 na vernisáži výtvarníků tří zemí Rakousko – Německo – Česko. Tehdy byl čtyřhodinový program dechového orchestru, sólových zpěváků a Poupat zařazen mezi nejkvalitnější vystoupení. Patřily sem i koncerty ve Freyungu, Hohenstadtu, Hutthurmu, v Perslesreutu, v Schaibingu, Ringolai a v Hadmuhle. V roce 2001 nastudovalo s Poupaty část vánočního a jarního koncertu i 15 dospělých zpěváků komorního sboru.  Od června 2002 pořádá Základní umělecká škola pravidelně závěrečné slavnostní koncerty. Od roku 2004 jsou zařazeni do sboru i žáci 1 ročníků základní školy. V roce 2006 byl uspořádán pěvecký koncert k příležitosti svátku matek. Velkou oporou byl klavírní doprovod, který obstarávala k oběma sborům do tohoto roku Mgr. Radka Řezanková. V repertoáru sboru se stále střídají písně lidové jedno i vícehlasné, folkové, umělé, populární, pohádkové, filmové a muzikální tvorby, oblíbené kánony a v různých jazycích, vánoční písně, koledy, spirituály a ukolébavky, písně latinské, italské, anglické, německé, africké songy – vše zpívané v provedení se zajímavou úpravou, pestrým a bohatým doprovodem, s využitím sólového zpěvu, doplněné rytmickým doprovodem. Více jak 10 let se v repertoáru udržely písně: Holka modrooká, Kdyby byl Bavorov, Černé oči, Pramen zdraví, Jedno zrnko popela, Rolničky, Bílé vánoce, koledy, Happy Christmas, The Lion Sleeps Tonight.

ZUŠ Volary
5.května 2
384 51 Volary

© 2023, ZUŠ Volary

Přejít nahoru