ÚŘEDNÍ DESKA

Vzdělávací koncepce ZUŠ Volary:
Škola byla založena v roce 1991, právní subjektivitu získala od 1.1.2000. Od školního roku 2012/2013 bylo zahájeno vyučování v prvních ročnících dle ŠVP ZUŠ Volary. Vzdělávání žáků, kteří nastoupili školní docházku před tímto datem se řídí osnovami MŠMT ČR pro ZUŠ podle vyhlášky č.71/2005 ze dne 9. února 2005, kterou se mění vyhláška č.151 ze dne 7.května 2003 ve znění zákona č. 561/2004 Sb. Každý obor (HO,VO) má stanovené rozdělení do jednotlivých ročníků, svoji vzdělávací koncepci stanovenou dle jednotlivých učebních plánů.

Základní umělecká škola Volary, příspěvková organizace
5. května č.p. 2, 384 51 Volary
Zřizovatel: Město Volary
IZO: 102101183
REDIZO: 600063241
IČO: 70506019

Personální zabezpečení
výuky a provozu školy:

Školní rok 2023/2024


Vedení školy:
Ředitel školy – Mgr. Vít Pavlík


Pedagogičtí pracovníci:

Hudební obor – 8 učitelů
Výtvarný obor – 2 učitelé


Nepedagogičtí pracovníci:

ekonomka školy – 1
uklízečka, školnice – 1

ZUŠ Volary
5.května 2
384 51 Volary

© 2023, ZUŠ Volary

Přejít nahoru