Úřední deska

Základní umělecká škola Volary, okres Prachatice
5. května č.p. 2, 384 51 Volary
Zřizovatel: Město Volary
IZO: 102101183
REDIZO: 600063241
IČO: 70506019

Vzdělávací koncepce ZUŠ Volary:

Škola byla založena v roce 1991, právní subjektivitu získala od 1.1.2000. Od školního roku 2012/2013 bylo zahájeno vyučování v prvních ročnících dle ŠVP ZUŠ Volary. Vzdělávání žáků, kteří nastoupili školní docházku před tímto datem se řídí osnovami MŠMT ČR pro ZUŠ podle vyhlášky č.71/2005 ze dne 9. února 2005, kterou se mění vyhláška č.151 ze dne 7.května 2003 ve znění zákona č. 561/2004 Sb. Každý obor (HO,VO) má stanovené rozdělení do jednotlivých ročníků, svoji vzdělávací koncepci stanovenou dle jednotlivých učebních plánů.

Personální zabezpečení výuky a provozu školy:
Školní rok 2023/2024

Vedení školy:

  • Ředitel školy –  Mgr. Vít Pavlík
  • Pedagogičtí pracovníci:

  • Hudební obor – 8 učitelů
  • Výtvarný obor – 2  učitelé

Nepedagogičtí pracovníci:

  • ekonomka školy – 1
  • uklízečka, školnice – 1

Přejít nahoru