GDPR

GDPR chrání osobní data občanů ČR. 

GDPR (General Data Protection Regulation) je zkratka pro nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. které bylo přijato Evropským parlamentem a radou.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů DPO (Data Protection Officer) – Města Volary a zřizované/příspěvkové organizace (outsoursing role DPO).

Martin Trávníček: tel: +420 727 940 316 email: poverenec@mestovolary.cz
Jeho úkolem je dbát na dodržování GDPR a být kontaktní osobou jak pro subjekty osobních údajů, tak pro dozorový úřad – ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Přejít nahoru