Zahájení vyučování od 11.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,
od 11. května 2020 bude opět možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách. Výuka v naší škole bude probíhat dle platného rozvrhu při dodržovaní těchto hygienických podmínek:
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry.
 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce (bude k dispozici v každé učebně). Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 Výuka výtvarného oboru, hudební nauky a sborového zpěvu bude probíhat v maximálním počtu 15 žáků, V-BAND až do konce školního roku nebude.

Každý žák je povinen před zahájením výuky doložit podepsané (v případě nezletilých zakonným zástupcem) čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které naleznete zde:

Těšíme se na vás!

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.